Cookie beleid vv Voorst

De website van vv Voorst is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1945 - 1955

Na de oorlog speelde het eerste elftal dus in de K.N.V.B. De belangstelling was in het begin enorm. Zo trok de wedstrijd Voorst 1 VenK 1 op 21 juli 1946 meer dan 2000 toeschouwers. Voorst 2 werd eveneens kampioen. Voorst 3 en 4 bezetten in hun klas respectievelijk de 2e en 3e plaats. Voorst A in de eerste klas junioren de 4e plaats en Voorst B werd kampioen in de tweede klas. Tot 1952 behaalden de elftallen de volgende resultaten. 

[start van het verslag afkomstig uit de sirene van december 1952]
Zo komen we aan de laatste jaren van ons verslag. Hierover zullen we wat korter zijn, ze liggen ook nog vers in het geheugen. Het afwisselend succes in de K.N.V.B: in 1947 nummer 3 na Epe en Columbia; In 1948 nummer 2 na Alexandria ook nu weer zo´n opwindende wedstrijd in Goor tegen G.F.C. dat inmiddels al jaren 3e klasser is, daarna twee matige seizoenen in 1949 nummer 11 van de 12, in 1950 nummer 8 van de 11 en daarna weer opgang, in 1951 nummer 4 van de 11 en in 1952 nummer 4 van de 12 en dit seizoen??. Voorst 2 wisselde eveneens goede met slechte resultaten af, in 1947 nummer 2 na K.D.C. in 1948 nummer 7 in 1949 nummer 3 in 1950 nummer 7 in 1951 nummer 5 en in 1952 nummer 7. Voorst 3 in 1947 kampioen van de derde klas in 1948 in de tweede klas nummer 1 en 2 met Devo. De beslissingswedstrijd werd in Warnsveld echter met 4-3 verloren. In 1949 nummer 9, in 1950 nummer 10, in 1951 nummer 8 en in 1952 nummer 3. voorst 4 was in 1947 derde geworden, in 1948 eindigde het gelijk met Wilp 3. Eerst na 3 beslissingswedstrijden werd Wilp kampioen. Tot op heden toe zijn we er nog steeds van overtuigd, dat de toenmalige beslissing van de afdeling Gelderland tenenenmale onjuist was. Aan Voorst 4 de taak dit seizoen deze onjuiste beslissing ongedaan te maken. In 1949 werden zij 4e, in 1950 5e, in 1951 6e en in 1952 2e. de junioren ploegen van Voorst hebben het steeds uitstekend gedaan, van 1947 tot 1952 werd de A ploeg respectievelijk 1,3, 3, 5, 2 en 1. de B ploeg nr 4, 5, 2, 1 en 1. een resultaat waar de jeugd trots op kan zijn en wat goede hoop geeft voor de toekomst. De laatste jaren neemt ook nog een vijfde elftal en een elftal van de Beele aan de competitie deel. 
[einde van het verslag  afkomstig uit de sirene van december 1952]Het jaar 1950 is voor de vereniging een heel speciaal jaar geweest. In dat jaar kwam voor het eerst ons clubblad uit. In dat eerste nummer krijgt de redactie onder andere felicitaties van de supportersvereniging Voorst, een club die toentertijd behoorlijk actief was. Het blad had al een puzzelhoekje en met bijvoeging van 10 cent in een gesloten enveloppe had je kans op een doosje "golden fiction". In de rubriek "even lachen" stonden korte mopjes zoals : Zij: vind je het erg dat ik morgen wegga? Hij: vreselijk, ik dacht dat je vandaag al ging. Tevens werd begonnen met het uitleggen van de spelregels:


ADVIES AAN SPELERS.

Leer de spelregels grondig. Alleen op deze wijze zult U in staat zijn goed spel te leveren en daarvan het hoogste genot te ondervinden. Indien alle spelers de spelregels van het voetbalspel kennen, en op de hoogte waren van de bevoegdheden van de scheidsrechter, zouden er minder woordentwisten voorkomen, welke zo dikwijls leiden tot het geven  van waarschuwingen van spelers etc.

Spelregelhoekje no 1
Bij het begin van de wedstrijd moet de keuze van doel of beginschop door het opgooien van een geldstuk worden beslist. De partij die de opgooi wint mag of het doel kiezen of de beginschop nemen. Nadat de scheidsrechter een teken heeft gegeven begint het spel, doordat een speler de op het middelpunt van het speelveld stilliggende bal trapt in de speelhelft van de tegenpartij. Iedere speler moet op zijn eigen speelhelft staan en elke speler van de tegenpartij van de nemer van de beginschop moet op een afstand van tenminste 9.15 meter van de bal blijven totdat de beginschop is genomen, de bal wordt geacht in het spel te zijn, als deze zich heeft verplaatst over een afstand gelijk aan zijn omtrek. De nemer van de beginschop mag de bal niet voor de tweede maal spelen, voordat deze door een ander is gespeeld of aangeraakt.In dat jaar werd ook de afdeling gymnastiek opgericht. Na een propaganda avond in Hotel Koldewey werd de heer H.B. de Graaf uit Deventer aangenomen als gymnastiekleraar. In een korte tijd hadden zich 224 leden officieel opgegeven waaronder 35 van de afdeling voetbal. Men begon, zoals velen zich nog kunnen herinneren, in het gymnastieklokaal van de O.L.School naast de kerk. Dat de gymnastiekafdeling niet alleen in de zaal actief wilde zijn blijkt wel uit de bestelling in het eerste jaar van speren en discus.

Deze foto is gemaakt tijdens de uitvoering:

gymnastiek.jpg

Staand: M. Bruggink, G. de Kruyff, J. de Graaf, G. Weyenberg, D. van Gelder, J. Nusink, R. Waanders,  A. Nieuwenhuis.

In de zomer heeft de afdeling zich reeds in het openbaar vertoond (notulen 51/´52) op het Oranjefeest te Voorst. Er was een voorlopige commissie samengesteld die bestond uit: mevr. Schieven, mevr. De Kruyff, mej. A. Aalpoel, mej. A. Vriezekolk en de heren J. Boogman, H.E. Beker, J. Tolsma en een meester. Later kwamen daar mej. Geritsen, de heer J. Reinders en de heer B. Hoogers bij.

In 1953 werd Voorst 1 weer kampioen van de 4e klasse D van de K.N.V.B.  Dit betekende echter niet direct promoveren want er moesten promotiewedstrijden worden gespeeld. Deze bleken echter te zwaar want van MVV 29 werd met 5-2 en 5-1 verloren.

De laatste kampioen die we in dit eerst gedeelte van de terugblik willen noemen is het 2e elftal, dat in het jubileumjaar 1955 kampioen werd van de 2e klasse.

Al die notulen doorlezend kun je rustig stellen dat sport een belangrijke plaats innam in het dorp Voorst. Naast de voetbal, de gymnastiek en de handbal werd er in de eerste 15 jaren van het bestaan ook erg veel gedaan aan sportdagen. Daarbij kwamen onderdelen voor zoals was ophangen, maar ook atletiek kreeg veel aandacht. Opvallende is o.a. de naam van de beste lang afstandsloper die Voorst ooit heeft gehad. Het is een man die van grote afstanden houdt, want zelfs nu legt hij nog dagelijks grote afstanden af, alleen niet lopend maar in zijn bus Jan Harren won in de beginjaren vijftig bijna alle wedstrijden, waaronder de belangrijkste Singelloop te Zutphen. Andere talenten waren bij de vierkamp junioren B. Vriezekolk en J. Sarink, bij de meisjes A. Tijmensen, G. Doornebos en D. Wolters en bij de jongens H. Schoonheden en A. Langenberg en bij de dames mevr J. Wolters.

Voorst 5 in de jaren vijftig:

voorst_5_in_jaren_50.jpg

Staand: Ap Kerkmeyer, Wim Waanders, Jo pas, Jopie de Weerd, W. Beumer, Anton Tijmans, Overmaat. 
Zittend: Derk van de Kraats, Bertus Radstake, Gerrit Nijkamp, Henne 'Hato' Hendriksen, Jaap Barmentloo, Jacques Van Gelder.


Het navolgende verslag is in de jaren 50 gemaakt door de heer H.M. van Eck over hoe het zal zijn in het jubileumjaar 2000.


[start van het verslag]
Verslag jubileumjaar 1990.

Enkele grepen uit het jaarverslag van 1990 en uit het verslag van de jubileumviering op 15 juni van dat jaar in het nieuwsblad van de gemeente Voorst. In dit verslag lezen we o.a.: Zaterdag vierde de SV Voorst haar 50-jarig bestaan op opgewekte wijze. 's Middags hield het bestuur een druk bezochte receptie. Velen kwamen hier het bestuur gelukwensen, o.a. het voltallige gemeentebestuur dat per stoomfiets naar Voorst was gekomen. De burgemeester gewaagde van de goede samenwerking tussen de gemeente en de sportvereniging. Het speet hem buitengewoon dat de gemeente nog steeds geen sportpark kon aanleggen, waarop de vereniging met haar 21 elftallen recht heeft. Nu moet men zich nog steeds behelpen met het sportpark bij de Beele, waarop soms 10 wedstrijden per dag gespeeld worden, zodat de velden van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags bezet zijn.
 
De K.N.V.B. vertegenwoordigd door haar voorzitter, die per helikopter arriveerde, bood de bondsvlag aan. Hij stelde het op prijs dat Voorst nimmer moeilijkheden had opgeleverd. Uw vereniging heeft na het seizoen 1951/1952 geen enkele strafzaak meer gehad en dat siert u. het treffende moment was het toen een aantal eerbiedwaardig figuren de zaal betrad. Het was het bestuur uit 1952. Bij monde van de heer Boogman, de huidig ere voorzitter, die nog een buitengewoon krasse indruk maakte werd het bestuur geluk gewenst. 

Ook de redactie van de Sirene was vertegenwoordigd, de heren Waanders en Teunissen die nu al bijna veertig jaar in de redactie zitten ontvingen een oorkonde voor het ere lidmaatschap. De heer Nauta was wegens verblijf buitenslands afwezig. De voorzitter leest de inhoud van het clubblad en hij had in het bijzonder waardering voor de moed, waarmee ze steeds weer de "film van de maand" Rubriek opnamen. De lange rij van sprekers voerde nog het woord, onder meer namens vele zuster- en dochtervereniging.
 
''s Avonds werd er een feestavond gehouden met een revue. Als intermezzo werden de lichten uitgedraaid om te kijken naar een speciale tv uitzending die door de regionale tv-oost aan dit jubileum werd gewijd. In het jaarverslag lezen we o.a. dat de vereniging sinds jaren speelt in de tweede klasse oost. Dit is in de eerste plaats te danken aan de leden, die nimmer de training verzuimen en aan de uitstekende geest in de elftallen, waarin nooit gekankerd wordt.
 
De vereniging telt ongeveer 450 spelende leden en heeft bijna 2000 donateurs, zodat ook financiële zorgen ontbreken. Van de spelers uit de begin jaren zijn er nog enkele, zoals Hofman, Jan Berends en Bensink, die nog steeds, ondanks hun gevorderde leeftijd in de veteranenelftallen spelen. Wij hebben deze toekomst verslagen met veel genoegen gelezen en dragen ze in alle eerbied op aan alle tegenwoordige leden met de bijbehorende wensen en in vervat.
[einde van het verslag]
Het navolgende verslag is in 1952 gemaakt door de heer H.M. van Eck over hoe het zal zijn in het jubileumjaar 2000.


[start van het verslag]
Voorst in het jaar 2000.

Verkort verslag van de algemene ledenvergadering van de vereniging met betaalde voetballers "Voorst en omstreken".

  • Opening. De voorzitter heet de 3000 aanwezigen hartelijk welkom en wijst erop , dat het betaalde voetbal nog niet zo gek is. Het bestuur kon dit jaar 3 ton aan tantiëme opstrijken, terwijl daarnaast aan de spelers het afgelopen jaar in totaal ook nog 10.000 gulden kon worden uitbetaald. Het gaat de vereniging (en in het bijzonder het bestuur) dan ook zeer goed. Het eerste en het derde elftal werden kampioen, terwijl ook de overige 246 elftallen deze ere plaats zouden hebben bereikt als er niet zoveel wedstrijden verloren waren. De voorzitter hoopte, dat het verliezen afgelopen zou zijn, anders volgende er andere maatregelen.
  • Notulen. De notulen waren per tv bekend gemaakt en werden, ondanks een zender storing, goedgekeurd.
  • Het verslag van de secretaris, bestaande uit 700 pagina's, was door niemand gelezen en werd dus goedgekeurd.
    .
  • In het verslag van de kascommissie werd alle eer aan de penningmeester betuigd, wat voor de penningmeester aanleiding was om alle eer aan de kascommissie te betuigen. Het bleek dat de inkomsten en uitgaven dekten en omgekeerd.
  • Voor een vacature in het bestuur hadden, in verband met het aantrekkelijke van deze functie, alle leden zich kandidaat gesteld. Na stemming bleek, dat iedereen 1 stem verworven had, zodat tenslotte het lot moest beslissen.
  • Voor de junioren commissie werden 3 luxe auto's besteld, terwijl de secretaris van de elftallen commissie van een helikopter zou worden voorzien. De gemeente Voorst stelt dit jaar weer 250.000 gulden subsidie beschikbaar, van welk geld een vijfde verdieping op het terrein zal worden gebouwd.
  • Bij de rondvraag werd nog de opmerking gemaakt dat de loonbelasting zo hoog was (97,5%). Aangezien het kabinet nog steeds demissionair was, kon het bestuur zo geen maatregelen ter verbetering aangeven. Zodra er echter weer een minister van financiën is, zal deze gewipt moeten worden. De kleedkamer, met de verbouwing waarvan in '56 was begonnen, kwam vorig jaar gereed en voorziet in alle behoeften. In zijn slotwoord dankte de voorzitter allen en wees erop dat de vergadering ook ditmaal weer zo prettig en rustig was geweest. Uit zijn herinnering puttend, zei hij, dat dit in zijn jeugd (1951 en 1955) wel eens anders was geweest. Met ingang van 1956 kwam toen de kentering en sindsdien waren de vergaderingen van "Voorst en Omstreken" een toonbeeld van orde en netheid.

[einde van het verslag]


 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!